"הרגשה"

מן התורה האשה נאסרת רק כאשר דם יוצא מהרחם עם מה שנקרא בהלכה "הרגשה". מה הכוונה?

כתמים

ישנם מקרים שאישה רואה כתמים. האם כל ראיית כתם אוסר?